Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
Liên kết:

Dây nano ZnS pha tạp Mn2+ với đường kính cỡ 50-300 nm và chiều dài lên đến hàng trăm μm đã được chế tạo thành công bằng kỹ thuật bốc bay nhiệt đồng thời bột ZnS và muối MnCl2.2H2O lên đế Si/Au. Kết quả khảo sát phổ nhiễu xạ tia X cho thấy dây nano nhận được là tinh thể lục giác ZnS,có độ kết tinh cao, ngoại trừ pha tinh thể Au là kim loại sử dụng để xúc tác quá trình nuôi dây nano ZnS, trong mẫu không tồn tại một pha tinh thể nào khác, kể cả Mn là kim loại pha tạp, điều này chứng tỏ Mn khi pha tạp đã phân tán đều vào cấu trúc tinh thể mạng nền ZnS.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 123-128
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
(2015) Trang: 783-786
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...