Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 123-128
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
Liên kết:

Đai nano ZnS:Mn và ZnS/ZnO:Mn đã được chế tạo thành công bằng phương pháp bốc bay nhiệt đơn giản đồng thời từ hai nguồn vật liệu ZnS và MnCl2 trên đế Si/Au và kết hợp với quá trình oxy hóa nhiệt trong môi trường không khí. Kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét (FESEM) cho thấy các đai nano nhận được có chiều dài cỡ vài chục cho đến vài trăm micromet, bề rộng vài chục micromet và độ dày từ 50 - 200 nm. Quá trình oxy hóa nhiệt đã hình thành nên các hạt nano ZnS/ZnO:Mn liên kết với nhau trên đai nano ban đầu, các pha ZnS, ZnO nhận được kết tinh tốt với cấu trúc lục giác. Với điều kiện oxy hóa ở 600oC trong thời gian 30 phút đã tạo ra các đai nano ZnS/ZnO:Mn cho phát xạ dải rộng từ 400 - 700 nm bao gồm ba vùng phát xạ xanh lam (~440 nm), xanh lục (~510 nm) và vàng-cam (~575 nm), phát xạ này rất gần với phát xạ ánh sáng trắng với nhiệt độ màu nhận được ~ 6194K. Kết quả nghiên cứu nhận được cho thấy tiềm năng ứng dụng của vật liệu ZnS/ZnO:Mn trong chế tạo thiết bị quang điện tử như điốt phát quang ánh sáng trắng.

Các bài báo khác
(2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
(2015) Trang: 783-786
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...