Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 783-786
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
Liên kết:

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp đơn giản để chế tạo các cấu trúc nano tinh thể ZnS một chiều như đai nano và dây nano bằng phương pháp bốc bay nhiệt bột ZnS trên đế Silic phủ kim loại xúc tác vàng . các kết quả khảo sát bằng phương pháp phổ tán sắc năng lượng Tia X (EDS) và nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy các cấu trúc đai nano và dây nano nhận được có chất lượng tinh thể cao, đơn pha với cấu trúc lục giác. Phổ Huỳnh quang tại nhiệt độ phòng dưới sự kích thích của nguồn laser xung 266 nm cho thấy cả đai nano và dây nano tinh thể ZnS đều cho phát xạ bờ vùng mạnh ở nhiệt độ phòng. Chuyển mức phát xạ của exciton tự do nhóm A, B với mức năng lượng tương ứng 3.65 và 3.71 quan sát được ngay nhiệt độ phòng là một bằng chứng thực nghiệm rõ nét cho chất lượng cao của tinh thể ZnS chế tạo được. Kết quả nhận được cho thấy tiềm năng ứng dụng của vật liệu ZnS  cấu trúc một chiều trong chế tạo các linh kiện phát quang hiệu suất cao và laser tử ngoại.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 123-128
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
(2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...