Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 2 số tháng 12 (2013) Trang: 77-85
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT

Mô hình tôm lúa trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, thời vụ chính trồng lúa bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 do lợi dụng mùa mưa, các tháng nắng còn lại nông dân đã tranh thủ lấy nước mặn để nuôi tôm, đầu vụ trồng lúa thường rơi vào hạn bà chằng (tháng 7-8 dl) nước mặn trong kênh rạch, ruộng vẫn còn cao nên  vùng này rất cần một số giống lúa chịu mặn và hạn chống chịu được vào giai đọan mạ để đón nước mưa, ngắn ngày (0C trong 5 phút. Kết quả cho thấy xử lý nhiệt độ có tần số đột biến là 1%, chiều dài hạt từ hạt tròn thành hạt dài (6.9-7.1mm), chọn lọc từ thế hệ M1 đến thế hệ M4 trong điều kiện mùa nghịch, thuận xen kẽ. Hai dòng lúa đột biến chống chịu mặn CTUS1 (LSĐB-1-2-2-4) và CTUS2 (LSĐB-1-2-7-5) ngắn ngày < 110 ngày, năng suất cao 5-7 tấn/ha ở điều kiện nước ngọt, chống chịu mặn 12 dSm-1, hơi kháng rầy nâu, mềm cơm đã được chọn.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...