Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2019) Trang: 31-36
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn giai đoạn mạ trong dung dịch dinh dưỡng được tiến hành với 3 nồng độ EC 9,38, 12,50, 15,63 dS/m với 17 giống lúa mùa; kết quả chọn được 5 giống lúa mùa có khả năng chịu mặn giai đoạn mạ (cấp 5) ở EC là 15,63 dS/m. Tiếp tục thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn ở các nồng độ EC (0, 9,38, 12,50, 15,63 dS/m) ở giai đoạn tăng trưởng và sinh sản của 07 giống lúa (một giống chuẩn kháng Đốc Phụng, một giống chuẩn nhiễm IR28 và năm giống lúa được chọn ở thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn giai đoạn mạ). Kết quả cho thấy độ mặn đã ức chế sự tăng trưởng của 6 giống lúa từ giai đoạn sinh dưỡng đến sinh sản như giảm chiều cao cây, số bông/bụi, chiều dài bông, khối lượng 1000 hạt và năng suất hạt. Việc giảm năng suất hạt tương đối ở mức EC (9,38 dS/m) của giống chống chịu là ít hơn 60%, trong khi đó là 100% đối với giống nhiễm. Chọn được các giống lúa Nàng Chá Rằn, Nếp Than, Trằng Lùn, Giẻ Hành, Nàng Tích và Đốc Phụng có khả năng chịu mặn giai đoạn mạ, tăng trưởng, sinh sản ở mức EC ≤ 9,38 dS/m.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...