Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Liên kết:

In recent years, sea water has intruded into paddy fields along the coastal areas of the Mekong River Delta. This phenomenon, e.g abiotic stress, has caused rice yields to decrease significantly. A set of six new varieties of rice, including a variety control, IR28, were tested in Long An Province, a region subjected to abiotic stress, from August 2013 to December 2013. The experiments were arranged according to randomized complete block design, with three replications. Results showed that one new mutant cultivar of rice named CTUSM1 was tolerant to soil and water conditions (ECe, EC  6 dSm-1  ) at the seedling stage; with a yield of 4.43 ton/ha, amylose content of 16.56%, protein content of 6.78%,  and a significant resistance to pests and diseases.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...