Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/01/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Research and breeding for aromatic rice of non-photosensitivity and high yield with good quality

Từ khóa:

Chọn giống, lúa thơm, không ảnh hưởng quang kỳ, năng suất và phẩm chất tốt

Keywords:

Breeding rice, aromatic rice, non-photosensitivity, high yield and good quality

ABSTRACT

A aromatic traditional rice variety “Nang Thom” mainly planted in Ben Luc district, Long An province. Flowering stage was affected by photoperiod due to high pressure discharge lamps along the Ho Chi Minh city – Trung Luong highway. Solving this problem, a set of 10 new aromatic rice varieties were tested. This experiment was carried out in three crop seasons during 2012 to 2014 based on the Tests for Value of Cultivation and Use of Rice Varieties (10 TCN 558-2002). Results showed that two elite breeding lines TLA1 and TLA4 performed well, the yield ranged from 5.80 to 6.50 ton/ha, amylose content less than 20%, protein content >7% and the lines showed fairly good tolerance to insects and diseases.

TÓM TẮT

Giống lúa Nàng Thơm là giống lúa mùa được trồng phổ biến tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Giai đoạn trổ hoa, giống lúa này bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn cao áp dọc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Để giải quyết vấn đề trên, một bộ giống lúa thơm gồm 10 giống/dòng lúa đã được trồng thử nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện trong 3 vụ mùa từ năm 2012 đến năm 2014 theo quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa (10 TCN 558-2002). Kết quả thí nghiệm chọn được 2 dòng lúa ưu tú TLA1 và TLA4, năng suất từ 5,80 đến 6,50 tấn/ha, hàm lượng amylose thấp < 20%, hàm lượng protein cao > 7% và các dòng này đều thể hiện tính chống chịu với sâu bệnh tốt.

Trích dẫn: Quan Thị Ái Liên, Lê Việt Dũng và Võ Công Thành, 2016. Nghiên cứu chọn giống lúa thơm không ảnh hưởng quang kỳ, năng suất cao, phẩm chất tốt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 79-85.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...