Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2019) Trang: 57-65
Tạp chí: nghiên cứu văn học
Liên kết:

Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích thần kì của các dân tộc nói riêng từ góc độ type và motif đã và đang được các chuyên gia nghiên cứu Folklore trên thế giới vận dụng rất hiệu quả. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu này cũng ngày càng trở nên phổ biến và đạt được những giá trị mang tính thực tiễn cao. Trong quá trình nghiên cứu so sánh truyện cổ tích thần kỳ Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt, chúng tôi nhận thấy hướng tiếp cận này góp phần quan trọng trong việc tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống truyện cổ tích thần kì của các dân tộc sinh sống trên cùng một vùng lãnh thổ từ cả góc độ văn học lẫn văn hóa. Bài viết này chúng tôi trình bày một số nét tương đồng trong type truyện “Dũng sỹ diệt yêu quái” của người Khmer ở Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt.

Các bài báo khác
11 (2019) Trang: 91-99
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
11/2019 (2019) Trang: 407-418
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế
11 (2017) Trang: 221-227
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
1 (2017) Trang: 384-391
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về Nâng cao chất lượng Đào tạo GVĐH tổ chức tại DDHSPHN2
1 (2017) Trang: 228-234
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
11 (2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
1 (2017) Trang: 47-54
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Sau đại học - ngành Ngữ văn, năm 2017. Đại học Sư phạm Hà Nội.
(2016) Trang: 479-484
Tạp chí: Đổi mới NC và GD ngữ văn trong trường Sư phạm Tháng 01 năm 2016 , Khoa văn ĐHSPHN
(2016) Trang: 238-242
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 231-237
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 40-46
Tạp chí: Họi thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn lần 2, Mhaf B khoa văn dhsp HN tháng 9 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...