Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Nguyễn Cao Quí
Tải về
(2020) Trang: 54–57
Tạp chí: The 3nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering,Bali, Indonesia, April 8-10, 2020
(2019) Trang: 54-57
Tạp chí: The 2019 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering Phuket, Thailand — April 13 - 16, 2019
11 (2017) Trang: 2370-2378
Tạp chí: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
58 (2017) Trang: 64-73
Tạp chí: Integration, the VLSI Journal, Elsevier
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...