Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (342) (2016) Trang: 9 - 14
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật

Bài viết phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về việc xác định người bị buộc tội oan được bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Đồng thời, cho thấy những vướng mắc, bất cập trong quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009, từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về vấn đề này. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 155-163
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...