Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (353) - 2017 (2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật

Bài viết tập trung phân tích các quy định về phục hồi điều tra, phục hồi vụ án theo yêu cầu của bị can trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất ý kiến hoàn thiện các quy định về vấn đề này. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 155-163
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...