Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
383 (2020) Trang: 35 - 44
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết phân tích những vấn đề cơ bản về lý luận và pháp lý liên quan đến rút yêu cầu khởi tố đối với vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Đồng thời, tác giải phân tích  và chỉ ra các bất cập trong quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến vấn đề này, trên cơ sở dó, đề xuất một số giải pháp  để hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 155-163
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...