Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững  tại khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau và đề xuất những giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái. Thông qua khảo sát khảo sát bảng hỏi 125 khách du lịch nội địa. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS qua công cụ thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau là chỉ tiêu xã hội; chỉ tiêu môi trường; chỉ tiêu thể chế và chính sách. Hiên trạng phát triển du lịch bền vững được du khách đánh giá ở mức độ tốt là cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; an ninh, môi trường; giao thông và công tác quản lí. Du khách cảm thấy hài lòng với hiện trạng phát triển du lịch nơi đây bên cạnh đó cũng có ý định sẽ quay trở lại khi có điều kiện. Mũi Cà Mau là một điểm đến du lịch có tiềm năng rất lớn, được thiên nhiên ưu đãi và sở hữu những điểm sáng làm tiền đề thu hút đầu tư lâu dài cũng như nhận được sự quan tâm từ các cấp, chính quyền.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 100-112
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 46-54
Tải về
(2022) Trang: 147 -155
Tạp chí: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM FUTURE OF TOURISM, LEISURE, AND SPORT
(2022) Trang: 70-75
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế TED-2022 VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(2022) Trang: 278-305
Tạp chí: 3st international congess on social science & education technology
(2021) Trang: 601-609
Tạp chí: Legal and economic innovation for sustainable development (ELIS-2021)
(2021) Trang: 1055 -1063
Tạp chí: TED 2021 PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, EDUCATION, TOURISM WITH ECONOMY DEVELOPMENT
9 (2020) Trang: 32 -45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
24 (2019) Trang: 7348 - 7359
Tạp chí: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
8 (2020) Trang: 16 -17
Tạp chí: tạp chí du lịch
10 (2019) Trang: 48-49
Tạp chí: tạp chí du lịch
(2019) Trang: 314 -322
Tạp chí: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
9 (2018) Trang: 45-56
Tạp chí: Tạp chí đại học Cửu Long
10 (2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
3 (2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...