Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 812-820
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Namtrong tiến trình hội nhập quốc tế" tổ chức ngày 21/4/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Liên kết:

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hương tất yếu của kinh tế thế giới, du lịch là lĩnh vực phản ánh rõ nét nhất xu hướng này. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các vườn cây trái đặc sản nhiệt đới và đã hình thành vùng trồng cây trái tập trung, được gọi là “Miệt vườn”. Trên cơ sở đó, đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành và phát triển loại hình du lịch đặc trưng của vùng là du lịch sinh thái miệt vườn. Bài viết này phân tích tiềm năng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển loại hình du lịch độc đáo này ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Các bài báo khác
(2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
(2018) Trang: 1009-1021
Tác giả: Lê Văn Hiệu
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, tại Đà Nẵng, từ 21-22/4/2018
33 (2018) Trang: 60-66
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
(2016) Trang: 746-753
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 - tại Quy Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...