Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
Liên kết:

Bến Tre được hình thành trên nền tảng của hệ thống sông Mê Kông, với 4 nhánh sông gồm sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiến.  Trên các nhánh sông này, từ lâu đã hình thành các đảo nhỏ và được người dân sử dụng để phát triển cây ăn quả và giờ đây đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái.  Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích tình trạng phát triển du lịch sinh thái ở đây thông qua khảo sát khách du lịch và hộ gia đình kinh doanh du lịch, từ kết quả phân tích đến đề xuất một số giải pháp phát triển

Các bài báo khác
(2018) Trang: 1009-1021
Tác giả: Lê Văn Hiệu
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, tại Đà Nẵng, từ 21-22/4/2018
33 (2018) Trang: 60-66
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
(2016) Trang: 746-753
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 - tại Quy Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 812-820
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Namtrong tiến trình hội nhập quốc tế" tổ chức ngày 21/4/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...