Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33 (2018) Trang: 60-66
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Từ nhiều năm qua, việc phát triển du lịch gắn với các vùng sản vật địa phương đã được triển khai và nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là ở một số tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. An Giang là một trong những tỉnh có nhiều sản vật địa phương độc đáo, điển hình, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch cho tỉnh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tiềm năng, thế mạnh của nguồn sản vật địa phương của An Giang trong phát triển du lịch ngày càng được khách du lịch biết đến nhiều hơn trong phạm vi cả nước. Để khai thác hiệu quả hơn nữa nguồn sản vật này trong tương lai, An Giang cần có những giải pháp chiến lược, cụ thể và bền vững.


Các bài báo khác
(2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
(2018) Trang: 1009-1021
Tác giả: Lê Văn Hiệu
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, tại Đà Nẵng, từ 21-22/4/2018
(2016) Trang: 746-753
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 - tại Quy Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 812-820
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Namtrong tiến trình hội nhập quốc tế" tổ chức ngày 21/4/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...