Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 746-753
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 - tại Quy Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
Liên kết:

Thành phố Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Do đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch đặc thù... là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, sản phẩm lưu niệm và quà tặng trong du lịch cũng là mảnh ghép quan trọng khẳng định thương hiệu du lịch Thành phố Cần thơ. Bài viết trình bày kết quả khảo sát khách du lịch và ghi nhận của tác giả về tình hình phát triển sản phẩm lưu niệm và quà tặng trong du lịch trên địa bàn Thành phố, qua đó đề xuất một số định hướng nhằm phát triển hiệu quả sản phẩm này phục vụ du lịch.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 479-490
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI
(2018) Trang: 1009-1021
Tác giả: Lê Văn Hiệu
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10, tại Đà Nẵng, từ 21-22/4/2018
33 (2018) Trang: 60-66
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
(2017) Trang: 812-820
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Namtrong tiến trình hội nhập quốc tế" tổ chức ngày 21/4/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...