Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: Tập 2, 30-38
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến việc thiết kế, mô hình hóa và phát triển một xe tự hành (XTH) dựa trên cấu trúc của robot di động nhằm mục đích chuyên chở hành khách. XTH này được thiết kế với khả năng lái tự động bằng động cơ điện và được mô hình hóa là hệ thống động học non-holonomic với di chuyển là lăn và không trượt. Phương pháp điều khiển bám theo quỹ đạo cho trước dựa trên mô hình hóa, động học, động lực học và phần điều khiển bám theo quỹ đạo cho trước của xe cũng sẽ được đề cập trong bài báo này. Thực nghiệm để đánh giá đáp ứng của xe dựa trên phương pháp điều khiển theo bài toán động học và động lực học bám theo quỹ đạo cho trước.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 212-216
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2016) Trang: 145-154
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2015) Trang: Tập 2, 39-48
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...