Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: Tập 2, 39-48
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Trong xạ trị bằng robot, một trong những vấn đề chính cần quan tâm là thời gian trễ của hệ thống giữa việc xác định vị trí của khối u và đáp ứng của hệ thống robot nhằm đạt đến vị trí mong muốn. Để đáp ứng của hệ thống dịch chuyển chính xác, các thuật toán tiên đoán chuyển động được sử dụng để bù trừ cho những khoảng thời gian trễ của hệ thống bằng cách tiên đóan trước vị trí của khối U trong một khoảng thời gian xác định. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích tính chính xác của ba thuật toán tiên đoán vị trí của khối u. Các chuyển động đã được phân tích để tiên đoán lên tới 400ms bằng thuật toán Least Mean Square (LMS), Normalised Squares Mean Square (NLMS) và dự báo lỗi dựa trên Normalised Squares Mean Square (PE-NLMS). Việc thực hiện các thuật toán tiên đoán được đánh giá bằng cách sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 30Hz trong 3 cơ sở dữ liệu hô hấp thực. Kết quả cho thấy thuật toán PE-NLMS là vượt trội so với tất cả các thuật toán khác và không yêu cầu điều chỉnh thông số quá nhiều.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 212-216
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2016) Trang: 145-154
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2015) Trang: Tập 2, 30-38
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...