Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 29/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Study of the complex of curcumin and hydroxylpropyl-β-cyclodextrin with high bioavailability

Từ khóa:

Curcumin, hydroxylproyl-β-cyclodextrin, sinh khả dụng, tinh dầu

Keywords:

Curcumin, hydroxylproyl-β-cyclodextrin, bioavailability, essential oil

ABSTRACT

The biological activity of curcumin in turmeric is of great interest because of its usefulness in food, cosmetics as well as in the treatment of human disease. However, the bioavailability of curcumin has not been fully exploited due to low solubility leading to poor absorption, metabolism and rapid clearance from the body. The study was conducted to improve the bioavailability of curcumin by improving solubility by forming a complex of curcumin with hydroxylpropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD), a substance believed to increase the solubility and stability of the drug. The main chemical constituents of turmeric essential oil and curcuminoid extracted from turmeric powder are ar-turmerone (40.8%) and curcumin (76.4%). The results from the analysis of Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) showed that curcumin combined with polymers in the complex of curcumin-HP-β-CD and curcumin - HP-β-CD - essential oil. The water solubility of curcumin in the complex of curcumin - HP-β-CD and curcumin - HP-β-CD – essential oil were 159 and 229 times higher than that in raw curcumin, respectively. Mice given the curcumin-HP-β-CD complex had curucmin concentration in the blood about 5 times higher than those given raw curcumin and curcumin - HP-β-CD – essential oil at 8 h after ingestion.

TÓM TẮT

Hoạt tính sinh học của curcumin trong nghệ rất được quan tâm bởi giá trị hữu ích của nó trong thực phẩm, mỹ phẩm cũng như trong điều trị bệnh ở người. Tuy nhiên, tiềm năng sinh học của curcumin vẫn chưa được khai thác hết do độ hòa tan thấp, dẫn đến sự hấp thu kém, chuyển hóa và đào thải nhanh khỏi cơ thể. Đề tài được thực hiện nhằm góp phần cải thiện sinh khả dụng của curcuminoid thông qua cải thiện độ hòa tan bằng cách tạo phức hợp curcuminoid với tinh dầu nghệ và hydroxylpropyl-beta-cyclodextrin (HP-β-CD), một chất được cho là làm tăng độ hòa tan và ổn định dược phẩm. Thành phần hóa học chính của tinh dầu nghệ và curcuminoid được ly trích từ bột nghệ tương ứng là ar-turmerone (40,8%) và curcumin (76,4%). Kết quả phân tích bằng quang phổ hồng ngoại chuyển đổi (FTIR) cho thấy curcumin kết hợp với polymer trong phức hợp curcumin - HP-β-CD và curcumin - HP-β-CD - tinh dầu. Độ hòa tan của curcumin trong phức hợp curcumin - HP-β-CD và curcumin - HP-β-CD - tinh dầu trong nước lần lượt cao gấp 159 và 229 so với curcumin thô trong nước. Chuột được cho uống phức hợp curcumin - HP-β-CD có nồng độ curcumin trong máu cao khoảng 5 lần so với chuột được uống curcumin thô và curcumin - HP-β-CD - tinh dầu ở thời điểm 8 h sau khi uống.

Trích dẫn: Lưu Thái Danh, Trần Thị Ngọc Nữ, Bùi Thị Cẩm Hường, Đái Thị Xuân Trang, Dương Minh Viễn và Nguyễn Trọng Tuân, 2019. Nghiên cứu phức hợp của curcumin với hydroxypropyl-β-cyclodextrin có sinh khả dụng cao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 1-7.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 1-98
Tác giả: Lưu Thái Danh
Tạp chí: 6th International Conference on Vetiver (ICV6)Da Nang, Vietnam. May 5-8th 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...