Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 170-175
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại trại sản xuất giống phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Cá rô đầu vuông được kích thích sinh sản bằng 2 loại kích thích tố là LHRHa + DOM (70 µg + 10 mg/kg cá cái) và HCG (3.000 UI/kg cá cái). Sau khi sinh sản, cá được bố trí nuôi vỗ trong giai (1,5m x 1,5m x 1,0m) đặt trong ao đã được cải tạo kỹ. Trong quá trình nuôi vỗ, cá được cho ăn cùng 1 loại thức ăn có hàm lượng đạm 32% và chăm sóc ở điều kiện hoàn toàn giống nhau. Các chỉ tiêu theo dõi của nghiên cứu gồm: thời gian tái phát dục, số lần tái phát và các chỉ tiêu sinh sản của cá ở các lần tái phát như tỷ lệ cá đẻ, sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở. Thời gian và số lần tái phát dục của cá rô đầu vuông khi kích thích sinh sản bằng 2 loại kích thích tố là như nhau. Kết quả sinh sản của cá rô đầu vuông khi kích thích bằng HCG ở các lần tái phát dục đều cao hơn có ý nghĩa...

 

Các bài báo khác
(2015) Trang: 211-216
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...