Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 333-337
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology

This paper presents the performances of prefabricated vertical drains with embankment preloading (conventional PVDs) and with embankment combined with vacuum preloading (Vacuum-PVDs) using the field data obtained from the site of the Suvarnabhumi Airport, Thailand. The flow parameters were illustrated in terms of the horizontal coefficient of consolidation (Ch) and the ratio between the horizontal hydraulic conductivity in undisturbed zone (kh) to the horizontal hydraulic conductivity in smear zone (ks) or (kh/ks). Numerical simulations using axisymmetric FEM by ABQUS software, incorporating horizontal (kh) and vertical (kv) permeabilities, to determine the appropriate (kh/ks) based on back-calculated (Ch) of convential PVD and Vacuum-PVD were done. At considering locations, the Vacuum-PVDs at indicated faster rate of settlement than conventional PVDs by about 1.4 times with slight reduction of the (kh/ks) ratio.

Các bài báo khác
11 (2018) Trang: 217-220
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
2 (2019) Trang: 13-16
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
(2017) Trang: 86-94
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu-Cơ hội và thách thức
(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
(2016) Trang: 373-376
Tạp chí: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development
(2016) Trang: 142-147
Tạp chí: 10th International Symposium on Lowland Technologyh
(2014) Trang: 37-41
Tạp chí: International Symposium on Lowland Technology 2014
44 (1) (2013) Trang: 47-56
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...