Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 154-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Liên kết:

This paper investigates strength of Can Tho soft soil mixed with cement and effect of the incorporation fly ash ratio on strength the mixed soil. The strength in terms of unconfined compressive strength of the mixtures was determined in the laboratory and used to evaluate strength of the soil cement mixing. The soil was blended with cement at proportion of 6% to 29%, corresponding to from 100 to 500 kg cement per cubic meter of soil to test the strength of the mixtures and propose a proper amount of cement for soil cement mixing. In addition, a number of tests was conducted for the soil mixed with different ratios of fly ash and cement to seek for suitable replacement of fly ash to cement and strength of soil mixed with cement and fly ash. As a result, the study shows that the strength of Can Tho soft soil improved with cement can reach about 1000 kPa when it mixed from at least 300 kg cement for a cubic meter of soil, equivalent to a ratio of cement and soil in weight being 19%. Consequently, the ratio of fly and cement is less than or equal 20%, the strength of the soil mixing is change not much and the replacement of cement by fly ash is suggested to limit to 20%

Các bài báo khác
11 (2018) Trang: 217-220
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
2 (2019) Trang: 13-16
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
(2017) Trang: 86-94
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu-Cơ hội và thách thức
(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
(2016) Trang: 373-376
Tạp chí: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development
(2016) Trang: 142-147
Tạp chí: 10th International Symposium on Lowland Technologyh
(2014) Trang: 333-337
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
(2014) Trang: 37-41
Tạp chí: International Symposium on Lowland Technology 2014
44 (1) (2013) Trang: 47-56
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...