Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 142-147
Tạp chí: 10th International Symposium on Lowland Technologyh

Prefabricated vertical drain (PVD) has been widely used to consolidate soft ground due to its benefits of
low cost and fast consolidation. Even though, the theoretical solution for the PVD improvement has been basically
found out, there are still a lots of parameters need to figure out in order to conduct a design. In addition, determination
and use of parameters estimated from laboratory and practice conditions could be difficult for engineers and designers.
This study focuses on consolidation of reconstituted clay improved with PVD conducted in the laboratory and practical
soft clay improved with PVD applied at the Bangkok International Airport. As a result, the coefficient of consolidation
( h c ) and effect of PVD installation process demonstrated by a ratio of the horizontal coefficient of permeability in
undisturbed zone ( h k ) to the horizontal coefficient of permeability in smeared zone ( s k ). Furthermore, the different
performance between the two conditions has also discussed.

Các bài báo khác
11 (2018) Trang: 217-220
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
2 (2019) Trang: 13-16
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
(2017) Trang: 86-94
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu-Cơ hội và thách thức
(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
(2016) Trang: 373-376
Tạp chí: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development
(2014) Trang: 333-337
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
(2014) Trang: 37-41
Tạp chí: International Symposium on Lowland Technology 2014
44 (1) (2013) Trang: 47-56
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...