Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014 (2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu các thông số chết nhiệt của vi sinh vật hiếu khí sống sót trong nước ép dâu Hạ Châu nhằm khảo sát ảnh hưởng của pH nước ép dâu kết hợp với các thông số nhiệt độ và thời gian gia nhiệt để tìm ra chế độ thanh trùng thích hợp. Nước ép dâu Hạ Châu sau khi được phối chế và điều chỉnh pH ở các mức 3,8 và 4,1 sẽ được thanh trùng ở nhiệt độ 800Cữ900C. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước ép dâu Hạ Châu ở pH 3,8 được giữ nhiệt ở 900C trong thời gian 19,010 phút tiêu diệt hầu hết tổng số vi sinh vật hiếu khí. Các thông số động học khác của tổng số vi sinh vật hiếu khí trong nước ép này là: k = 0,57 phút-1, D là 4,07 phút và z = 230C. 

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 104-109
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 154-161
Tải về
1 (2013) Trang: 153
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 43
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...