Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang:
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng phòng trị bệnh trên gương và hoa sen do nấm Phytophthora sp. gây ra. Khả năng phân giải cellulose của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trên môi trường CMC1% với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy chủng hai chủng CM18 và HG3 có khả năng phân giải cellulose cao với bán kính vòng phân giải cellulose cao nhất lần lượt là 14,00 mm và 13,75 mm ở thời điểm 7 ngày sau khi cấy. Khả năng phòng trị của các chủng xạ khuẩn đối với bệnh trên gương sen và hoa sen nấm Phytophthora sp. gây ra được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy hai chủng xạ khuẩn CM18 và HG3 đều cho hiệu quả phòng trị bệnh trên gương và hoa sen do nấm Phytophthora sp. gây ra. Trong đó, cả hai chủng xạ khuẩn CM18 và HG3 ở biện pháp phun trước và biện pháp phun kết hợp trước + sau cho hiệu quả phòng trị cao hơn so với biện pháp phun sau đến thời điểm 6 ngày sau khi lây bệnh.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 98-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...