Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 79-88
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu đã tìm ra 3 chủng xạ khuẩn TTr44, TT9 và TT11 vừa có khả năng quản lý bệnh héo xanh hại khoai lang do vi khuẩn Ralstonia solanacearum vừa có khả năng tiết IAA 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 98-105
Tải về
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...