Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
97 (2018) Trang: 073003
Tạp chí: Physical Review D

By adding new gauge singlets of neutral leptons, the improved versions of the 3-3-1 models with right-handed neutrinos have been recently introduced in order to explain recent experimental neutrino oscillation data through the inverse seesaw mechanism. We prove that these models predict promising signals of lepton-flavor-violating decays of the standard-model-like Higgs boson h01μτ,eτ, which are suppressed in the original versions. One-loop contributions to these decay amplitudes are introduced in the unitary gauge. Based on a numerical investigation, we find that the branching ratios of the decays h01μτ,eτ can reach values of 105 in the regions of parameter space satisfying the current experimental data of the decay μeγ. The value of 104 appears when the Yukawa couplings of leptons are close to the perturbative limit. Some interesting properties of these regions of parameter space are also discussed.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 162-172
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 256-266
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 96-104
Tải về
2020 (2020) Trang:
Tạp chí: Progress of Theoretical and Experimental Physics
Vol.23, No.3 (2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Vol.24, No.2 (2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Vol.24, No.1 (2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Vol 28, No.8 (2014) Trang: 1-15
Tạp chí: Modern Physics Letter A
1 (2013) Trang: 84
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Advances in High Energy Physics
37 (2012) Trang: 214
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
37 (2012) Trang: 223
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
36 (2011) Trang: 46
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...