Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 5 (2012) Trang: 24
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
13 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
16 (2012) Trang: 3
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Đổi mới mô hình Quản trị các trường Đại học khối Kinh tế tại Việt Nam
1 (2012) Trang: 185
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng
1 (2012) Trang: 38
Tạp chí: Phát triển KT-XH
209 (2012) Trang: 46
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số 10 (2012) Trang: 35
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
9 (2012) Trang: 13
Tạp chí: Tạp chí Thương mại
1 (2012) Trang: 96
Tạp chí: Thu hút các doanh nghiệp
1 (2012) Trang: 256
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt nam
1 (2012) Trang: 46
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia quản trị quan hệ khách hàng lý thuyết và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam
1 (2012) Trang: 265
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công nghiệp hóa nông thôn Hàn Quốc - bài học cho phát triển nông thôn Việt Nam
1 (2012) Trang: 186
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 193
Tạp chí: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Tp.HCM và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
213 (2012) Trang: 150
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số 5 (2012) Trang: 20
Tạp chí: Du lịch Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...