Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu tận dụng dinh dưỡng của nước thải biogas tạo phân hữu cơ dạng lỏng và phân hữu cơ rắn góp phần giảm nước thải biogas xả trực tiếp ra các thủy vực và bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng. Nước thải biogas được đánh giá thành phần lý hóa sinh rồi phối trộn với các vật liệu là dịch cá và vi sinh vật có ích để tạo phân hữu cơ dạng lỏng và cho hấp thụ vào xỉ than rồi phối trộn với bã bùn mía để tạo phân hữu cơ rắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy phối trộn nước thải hầm ủ biogas và dịch cá với tỷ lệ 60:40 và bổ sung các vi sinh vật có lợi tạo phân hữu cơ lỏng đạt tiêu chuẩn. Trong khi phân hữu cơ rắn đạt tiêu chuẩn có tỷ lệ phối trộn là 70% bã bùn mía : 30% xỉ than đã hấp thu nước thải biogas có bổ sung thêm 16,7% bột cá cùng các vi sinh vật có lợi. Nhiệt độ bảo quản đảm bảo thành phần và chất lượng 2 loại phân hữu cơ này là 30oC.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 102-108
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 119-129
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 201-208
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...