Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2019) Trang: 45-50
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị gen chức năng Wx quyết định tới hàm lượng amylose trong hạt gạo ở một số giống lúa địa phương nhằm chọn ra các giống địa phương có hàm lượng amylose thấp phục vụ cho công tác chọn giống chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả đã chọn được 3 giống lúa địa phương Bờ Liếp 2, Móng Chim Trắng, Thơm Mẳn có kiểu gen A cho hàm lượng amylose thấp, trung bình (≤ 22%). Các giống này có thể sử dụng cho công tác chọn tạo giống chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 41-46
Tải về
(2022) Trang: 59-64
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-SDMD 2022 Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và Phát triển
Huỳnh Kỳ (2021) Trang:
Tạp chí: CHỈ THỊ GEN CHỨC NĂNG TRONG CHỌN GIỐNG LÚA
(2021) Trang: 91-92
Tác giả: Huỳnh Kỳ
Tạp chí: 35 năm hình thành và phát triễn ngành khoa học và công nghệ An Giang
1 (2012) Trang: 40
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...