Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Huỳnh Kỳ (2021) Trang:
Tạp chí: CHỈ THỊ GEN CHỨC NĂNG TRONG CHỌN GIỐNG LÚA
Liên kết:

Ngày nay nhờ những tiến bộ vượt trội trong kỹ thuật sinh học phân tử đã giúp giải mã thông tin toàn bộ bộ gen thông qua kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới, từ những dữ liệu đó giúp cho việc phát triển cây trồng ngày càng nhanh và chính xác hơn. Tuy nhiên việc xác định gen mang chỉ thị chức năng (FM) hiện diện trong bộ gen có liên quan nhiều đến sự biến đổi kiểu hình của cây là một thách thức lớn. Do đó, nhằm tìm ra được gen chức năng cần tiếp cận các bước thông qua phiên mã nhằm tìm ra biến thể của các gen chức năng, tái tổ hợp tương đồng, lập bản đồ liên kết và sử dụng các alleles đa hình để xác định chỉ thị phân tử FM cho mục tiêu chọn tạo giống, chẳng hạn như đặc điểm nông học, kháng stress sinh học và phi sinh học. Một trong những đặc điểm nổi bật của FM so với chỉ thị phân tử khác được sử dụng trong tạo giống cây trồng là sự liên kết gen chặt chẽ với một kiểu hình. Do đó, FM có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc trực tiếp gen liên quan đến đặc điểm kiểu hình, gia tăng hiệu quả chọn lọc trong chọn giống. Trong chương sách này, chúng tôi tóm lược các phương pháp mới nhất trong phát triển chỉ thị phân tử FM và ứng dụng trong phương pháp chọn lọc hỗ trợ đánh dấu (MAS) trong chọn giống, giúp chọn chính xác các giống mang đặc điểm nông học và tính trạng chất lượng cũng như trong chọn các giống cây trồng kháng stress sinh học và phi sinh học.

 
Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 41-46
Tải về
(2022) Trang: 59-64
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-SDMD 2022 Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và Phát triển
(2021) Trang: 91-92
Tác giả: Huỳnh Kỳ
Tạp chí: 35 năm hình thành và phát triễn ngành khoa học và công nghệ An Giang
1 (2012) Trang: 40
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...