Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 91-92
Tác giả: Huỳnh Kỳ
Tạp chí: 35 năm hình thành và phát triễn ngành khoa học và công nghệ An Giang
Liên kết:

Trong hai thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ về cơ sở dữ liệu của việc giải trình tự các nguồn gen của thực vật song song với việc hiểu biết của chúng ta về vai trò phân tử và sinh lý của các trình tự này. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều bộ gen của của một số loại cây trồng như cây lúa, cây Arabidopsis, cây cải mù tạt, đặc biệt là cây lúa… đã được giải hoàn chỉnh. Thật vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, việc mở ra kỷ nguyên bộ gen có tác động lớn đến nông nghiệp, sức khỏe con người và di truyền phân tử. Dấu chỉ thị phân tử là một trong những phát triển hiện nay trong lĩnh vực bộ gen “Genomics”. Dấu phân tử là bất kỳ đặc điểm nào thể hiện sự khác biệt di truyền giữa các tổ chức sinh vật riêng lẻ hoặc đại diện cho loài. Nói chung, chúng không đại diện cho gen mục tiêu bản thân họ nhưng dấu phân tử giống như là một đặc điểm để nhận diện cho cá nhân đó hay cho loài đó. Dấu phân tử được biết nó được phân bố gần một gen hay vùng gen nào đó. Những dấu chỉ thị phân tử này nó không ảnh hưởng đến đặc tính hay tính trạng mong muốn nào cả mà nó được phân bố gần gen hay vùng gen nào đó và thông qua chúng, chúng ta có thể biết được sự di truyền của gen hay vùng gen mong muốn.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 41-46
Tải về
(2022) Trang: 59-64
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-SDMD 2022 Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và Phát triển
Huỳnh Kỳ (2021) Trang:
Tạp chí: CHỈ THỊ GEN CHỨC NĂNG TRONG CHỌN GIỐNG LÚA
1 (2012) Trang: 40
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...