Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 1 (2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Liên kết:

Vĩnh Long là chiếc nôi của các làng nghề sản xuất dưa cải từ hơn 30 năm qua, tập trung nhiều ở các xã Đông Bình, xã Thuận An (thị xã Bình Minh) và đặc biệt là xã Tân Lược (nay thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Trong những năm 1990-2000, có đến hàng trăm hộ sản xuất dưa cải ở các làng nghề này và đã cung cấp sản phẩm cho toàn đồng bằng sông Cửu Long và cả thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng mạnh mẽ ở thế kỷ 21, với các yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắt khe cùng với sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động đến sự thu hẹp và mất dần làng nghề truyền thống này. Hơn thế nữa, quy trình chế biến dưa cải tại làng nghề chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chất lượng và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất chưa được kiểm soát, đồng thời sản phẩm vẫn chưa được đa số người tiêu thụ khó tính chấp nhận. Sản phẩm hoàn toàn không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, việc bảo quản sản phẩm không được quan tâm. Vì vậy, cần thiết phải xem xét kỹ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng dưa cải để từ đó xây dựng quy trình thích hợp, tạo được sản phẩm với chất lượng đồng đều và thời gian bảo quản sản phẩm dài. Đây chính là nền tảng cho dòng sản phẩm muối chua này có thể tiếp cận được thị trường tiêu thụ chất lượng cao và là cơ sở cho việc đa dạng hóa các sản phẩm muối chua từ các loại rau quả khác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và giúp làng nghề không chỉ duy trì sản xuất ổn định mà có thể cạnh tranh vào các thị trường chất lượng cao như siêu thị hay đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong tương lai gần.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 105-114
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 116-123
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Số 05 (2006) Trang: 141-148
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 143-151
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 148-156
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 151-160
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 188-195
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 193-202
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 21-30
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 22-30
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 233-243
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 25-31
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 258-266
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 327-334
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 44-51
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 92-97
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 97-104
Tải về
Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 268-320
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và định hướng phát triển
11(60) (2018) Trang: 147-158
Tạp chí: Bulletin of the Transilvania university of Brasov. Series II - Forestry. Wood industry. Agricultural food engineering
(2018) Trang: 266-275
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Global Agriculture and Food
Số 3+4(018). Năm thứ VII (2016) Trang: 7-16
Tạp chí: Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
(2016) Trang: 124-131
Tạp chí: Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất
(2014) Trang: Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
1 (2013) Trang: 336
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 154
Tạp chí: CAAB 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...