Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 179-184
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 278-283
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 58-65
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 70-77
Tải về
Vol. 13, No. Special issue: Aquaculture and Fisheries (2021) Trang: 73-78
(2015) Trang: 51
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015
1 (2014) Trang: 48
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...