Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 198-202
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effect factors to yield and size of Greasyback shrimp (Metapenaeus ensis) on My Thanh River, Soc Trang province, Vietnam

Từ khóa:

Tôm đất, Sông Mỹ Thanh, kích cỡ, năng suất

Keywords:

Greasyback shrimp, My Thanh River, size, yield

ABSTRACT

Greasyback shrimp (Metapenaeus ensis) is studied in My Thanh River, Soc Trang province in year of 2010. The aim of the study is to identify factors to have effects to yield and size of shrimp. Bagnet is the fishing gear is used in the study, 6 stations along the river were selected for sampling, environmental parameters and shrimp were collected on 36 km of the river from the estuary, the sampling was repeated 6 times on 12 months and distance among stations is 6km. Besides, survey fishermen for identifying the fishing status was also carried out in the study. Results found that shrimp occurs year around, but the highest peaks are June and August; yield of shrimp in rainy season is 45-85 kg/bagnet/month, whereas yield of shrimp in dry seasonal months is 15-30 kg/bagnet/month. Furthermore, it is also different yield in various days on the same month, the yield depends on tidal regime, the yield was not significant differences about various distances from the estuarine. Besides, size of shrimp was not affected by salinity, turbidity and depth.

TóM TắT

Tôm đất (Metapenaeus ensis) đã được nghiên cứu trên sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng năm 2010 nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và kích cỡ tôm. Ngư cụ dùng trong nghiên cứu này là đáy sông, có 6 điểm thu mẫu dọc trên sông từ cửa sông hướng về thượng nguồn 36 km, khoảng cách giữa các điểm là 6 km và có 6 đợt thu mẫu tôm và các yếu tố môi trường, kèm với điều tra ngư dân về tình hình khai thác. Kết quả thấy rằng tôm đất xuất hiện quanh năm, nhưng có 2 đỉnh điểm là tháng 6 và tháng 8, năng suất tôm khai thác các tháng mùa mưa là 45-85 kg/đáy/tháng trong khi các tháng mùa khô là 15-30 kg/đáy/tháng. Ngoài ra, năng suất khác nhau trong cùng một tháng, năng suất cũng không có sự khác biệt giữa các điểm khác nhau trên các điểm khảo sát (p>0,01). Ngoài ra, kích cỡ tôm không bị ảnh hưởng bởi môi trường như độ mặn, độ đục, độ sâu và khoảng cách khác nhau tính từ cửa sông.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 109-115
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 110-118
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 136-144
Tác giả: Trần Văn Việt
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 143-152
Tải về
(2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
(2014) Trang: 16
Tạp chí: International conference on aquaculture and environment, A focus in the Mekong Delta, Vietnam
(2014) Trang: 186
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
1 (2012) Trang: 246
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: IFS 2012
25 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Asian Fisheries Science
1 (2012) Trang: 534
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành thủy sản lần thứ III
1 (2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
1 (2011) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: International Fisheries Symposium …
(2008) Trang:
Tác giả: Trần Văn Việt,
Tạp chí: Proceedings of the 11th international symposium on the efficient application preservation of Marine biological resources
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...