Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/06/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Tu luc van doan novel - an aesthetic comportment for the youth in the period of 1930- 1945

Từ khóa:

Ứng xử thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ

Keywords:

Tu luc van doan novel, aesthetic comportment, aesthetic predilection

ABSTRACT

This essay interprets the beginning to take shape and the development of Tu Luc van doan novel which is considered to be an aesthetic comportment to satisfy aesthetic predilection of the youth from 1930 to 1945. The correlativeness of the youth’s aesthetic predilection and the renovation of novel poetics of Tu Luc van doan are important elements which  contributes to the development of literature in general and genre of novel in particular in the period of 1930-1945 of the modern Vietnamese literature.

TÓM TẮT

Bài viết luận giải sự ra đời và phát triển của tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn như một thái độ ứng xử thẩm mỹ, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ mới của thanh niên thế hệ 1930-1945. Sự tương hợp giữa thị hiếu thẩm mỹ mới của thanh niên với sự đổi mới thi pháp tiểu thuyết hiện đại của nhóm Tự Lực văn đoàn là nhân tố hết sức quan trọng, tạo nên sự phát triển của văn học nói chung và thể loại tiểu thuyết nói riêng ở giai đoạn 1930-1945 trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...