Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 10/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Some methods of creating aesthetic impression in teaching -  studying literature of Tu Luc Van Doan

Từ khóa:

Ấn tượng thẩm mỹ, đàm thoại, phương pháp, thuyết trình, trực quan

Keywords:

Aesthetic impression, conversation, method, talk on something, visual

ABSTRACT

Innovative methods in teaching and learning linguistic and literature at all levels is an urgent requirement today. With the desire to add voice in teaching and learning literature of Tu luc van doan, the article presents some theoretical bases on methodology along with the innovation approach to the content and teaching methods in part of "Literary achievement of Tu Luc van doan " in the curriculum of language and  literature at the university and college level to create aesthetic impression for students.

TÓM TẮT

Đổi mới phương pháp trong việc dạy và học môn Ngữ văn ở các cấp học, bậc học là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Với mong muốn góp thêm tiếng nói trong việc dạy và học văn xuôi Tự lực văn đoàn, bài viết trình bày một số cơ sở lý luận về phương pháp cùng với việc đổi mới cách tiếp cận nội dung và phương pháp giảng dạy phần “Thành tựu văn chương Tự lực văn đoàn” trong chương trình chuyên ngành Ngữ văn ở bậc đại học và cao đẳng nhằm tạo ấn tượng thẩm mỹ cho sinh viên.

Trích dẫn: Hồ Thị Xuân Quỳnh, 2019. Một số phương pháp tạo ấn tượng thẩm mỹ trong việc dạy  học văn chương Tự lực văn đoàn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 96-104.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...