Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
Liên kết:

Bài viết làm rõ và khẳng định một trong những giá trị của truyện ngắn Thạch Lam là bằng nghệ thuật truyện ngắn hiện đại, nhà văn đã khắc họa khá nổi bật bản sắc Việt Nam trong từng truyện ngắn của ông. Bản sắc ấy được thể hiện ở yếu tố không gian và các nhân vật mang vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam. Điều này khiến cho truyện ngắn của Thạch Lam vừa đậm đà tính dân tộc, vừa thể hiện tấm lòng yêu quê hương đất nước của ông.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...