Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Liên kết:

Bài viết được triển khai thành 3 phần. Ở phần đầu, bài viết nêu lên thực tế của việc tiếp nhận các lý thuyết khoa học nghiên cứu văn học thế giới của các nhà nghiên cứu Việt Nam và sơ lược về nguồn gốc của khoa học ký hiệu học. Ở phần thứ hai, bài viết trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà ký hiệu học trong đó nêu lên cái mới của ký hiệu học so với quan niệm truyền thống về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Bài viết đã hoán cải cặp thuật ngữ Cái biểu đạt và Cái được biểu đạt trong Ký hiệu học ngôn ngữ thành cặp thuật ngữ Cái phản ánh và Cái được phản ánh cho sát với văn chương. Từ đó, luận giải mối quan hệ giữa nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Ở phần ba của bài viết, tác giả trình bày cách vận dụng ký hiệu học vào việc giảng dạy một số tác phẩm văn chương của nhóm Tự Lực văn đoàn để nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Ngữ Văn ở bậc đại học.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...