Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/03/2019

Ngày nhận bài sửa: 31/07/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

The Vietnamese characteristics in Thach Lam’s short stories

Từ khóa:

Lòng yêu nước, phẩm chất, sự khoan dung, tính cách

Keywords:

Patriotism, personalit, quality, tolerance

ABSTRACT

The article shows Vietnamese character explicitly in Thach Lam’s short stories It is one of the outstanding values of the content in his short stories, making his short story both humane and deeply national. Thach Lam’s short stories are like lyric poems to praise the beauty of personality and quality of Vietnamese people in life. Thach Lam has had many artistic creation to depict the character of the Vietnamese identity in his short stories.

TÓM TẮT

Bài viết làm rõ tính cách Việt trong truyện ngắn Thạch Lam. Đây là một trong những giá trị nổi bật về nội dung của truyện ngắn Thạch Lam, khiến cho truyện ngắn của nhà văn này vừa có giá trị nhân đạo vừa có tính dân tộc sâu sắc. Truyện ngắn Thạch Lam giống như những bài thơ trữ tình ca ngợi vẻ đẹp về tính cách, phẩm chất của con người Việt Nam trong cuộc sống. Thạch Lam đã có nhiều sáng tạo nghệ thuật để khắc họa những nét tính cách mang đậm bản sắc con người Việt Nam trong truyện ngắn của ông.

Trích dẫn: Hồ Thị Xuân Quỳnh, 2019. Tính cách việt trong truyện ngắn Thạch Lam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5C): 107-116.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...