Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 8-14
Tải về

ABSTRACT

In history of struggle to found and safeguard one's country, the Vietnamese nation have had many heroes "lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa". Ho Chi Minh  is one of them. He is not a great leader, a famous politician but also is a poet, writer who have had much importand cotribution for modern Vietnamese literature. Especially, his new points of view of relationship between culture-arts with life, artist's role in being and culture-arts in spirit life of people to led way for development of new Vietnamese literature and arts .

Keywords: role of culture- arsts in life, artist

Title: To study thinking about culture- arts of Ho Chi Minh           

TóM TắT

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ViệtNamđã sản sinh biết bao những anh hùng, hào kiệt ?lưng đeo gươm, tay mềm mai bút hoa". Hồ Chí Minh là một người như vậy. Người không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại, một chính trị gia nổi tiếng mà còn là một nhà thơ, nhà văn có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn học ViệtNamhiện đại. Đặc biệt, những quan điểm mới của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hóa - nghệ thuật với cuộc sống, vai trò của nghệ sĩ đối với thực tại và văn hóa- nghệ thuật với đời sống tinh thần của nhân dân mãi soi đường cho sự phát triển của nền văn hóa- nghệ thuật mới ViệtNam.

Từ khóa: vai trò văn hóa - nghệ thuật đối với cuộc sống, chủ thể sáng tạo

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 107-116
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 19-24
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 96-104
Tải về
(2017) Trang: 844-853
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần III do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 02/8 -04/8 tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu
(2016) Trang: 530-537
Tạp chí: Hội thảo Kí hiệu học từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 01 tháng 10 năm 2016
Số 2 (2015) Trang: 162-168
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...