Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

Using Hands-on method in teaching primary school children science subjects

Từ khóa:

Bàn tay nặn bột, đam mê khoa học, ý tưởng sáng tạo, chủ động, động não

Keywords:

Hands-on method, scientific passion, creative ideas, initiative, brainstoming

Abstract

Hands-on methodology has been applied in teaching natural sciences in many countries in the world. This method requires students to brainstorm to present scientific ideas, to find ways by themselves to prove the scientific issues under the teacher's guidance. In Vietnam, this method has been introduced and applied in teaching many subjects such as Science, Biology, Physics... This article reports the results of using the hands-on method in teaching natural science subjects to primary school children. The method created chances for children to develop their creative ideas and foster their scientific passion. 

TóM TắT

Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột đã được áp dụng vào dạy các môn khoa học tự nhiên ở nhiều nước trên thế giới. Phương pháp dạy học này yêu cầu học sinh (HS) động não trình bày những ý tưởng khoa học, tự tìm cách chứng minh những vấn đề khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Tại Việt Nam, phương pháp dạy học này được giới thiệu và vận dụng vào dạy các môn học như Khoa học, Sinh học, Vật lý? Bài viết này đề cập đến việc hướng dẫn HS tiểu học học tập khoa học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột. Tiết dạy thực nghiệm được thực hiện ở lớp 4A3 trường tiểu học Trần Quốc Toản cho thấy phương pháp dạy học này có thể giúp HS phát huy ý tưởng sáng tạo khoa học, khơi dậy niềm đam mê khoa học và tạo động lực học tập tích cực cho HS.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...