Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 448-455
Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học
Liên kết:

Các nghiên cứu về đọc của các nhà nghiên cứu trên thế giới như Collins (1980), Smith (1973), Anderson, Douglas và Carnine (1985) đã chỉ ra rằng việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực (NL) đọc cho người học chịu sự tác động từ nhiều yếu tố khác nhau như chương trình, ngữ cảnh văn hóa, ngữ liệu... trong đó yếu tố đặc biệt quan trọng là tác động của giáo viên. Để phát triển năng lực đọc cho học sinh (HS) ngay từ cấp tiểu học, các nhà giáo dục trên thế giới thống nhất quan điểm cho rằng giáo viên (GV) nên hướng dẫn cách học nhằm hỗ trợ người học thay vì truyền đạt kiến thức một chiều. Tại Việt Nam, vấn đề phát triển năng lực trong đó có năng lực đọc cũng đang được bàn đến khá nhiều trong các nghiên cứu dạy đọc và nó đã được cụ thể hóa trong dự thảo chương trình, sách giáo khoa sau năm 2018. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc xác lập mô hình dạy đọc và phương pháp dạy đọc phát triển năng lực đọc cho học sinh vẫn là một trong những vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu mô hình dạy đọc chuyển giao vai trò và phương pháp dạy đọc theo mô hình này để từng bước phát triển NL đọc cho học sinh.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...