Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Liên kết:

The aim of the study was a preliminary determination of occurrence of extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli (ESBL E. coli) in chickens collected from slaughter-houses located in different regions in the Mekong Delta of Vietnam. A total of 720 samples from 180 chickens were tested, comprising 180 liver samples, 180 lung samples, 180 meat samples, and 180 fecal samples. Isolated and identified E. coli strains were examined for the ESBL production by the use of combination disc methods.  The presence of the CTX-M, TEM, and SHV genes were examined by Polymerase Chain Reaction method. The results showed that 48.33% chickens contained ESBL E. coli; the presence of ESBL E. coli on liver, lung, meat, and fecal samples were 5%, 11.67%, 11.11%, and 48.33% respectively. The presence of the genes atAll isolates showed the presence of the  antibiotic resistance genes including 87.5% CTX-M gene, 75% TEM gene, and 70% SHV gene.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...