Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/12/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

The role of History toward high school students in defending maritime sovereignty awareness in the present international circumstances

Từ khóa:

Phương pháp dạy học lịch sử, chủ quyền biển đảo, giáo dục ý thức, tinh thần dân tộc

Keywords:

Methods of teaching history, maritime sovereignty, education patriotism, the national spirit

ABSTRACT

So far, the security situation and the maritime sovereignty of countries in East Sea have been more complex, including Vietnam. The issue of maritime sovereignty of Vietnam for two islands Paracel and Spratlys has been gotten the attention of everyone, even students. Therefore, educating students to defend the sovereignty of the sea and islands isvery important in the current national context. In this article, the author would like to discuss the role of teaching history to high school students with education patriotism to arouse their national spirit and devote themselves in the effort of defending the nation.

TÓM TẮT

Thời gian qua, tình hình tranh chấp ngày càng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp về chủ quyền của một số nước trên biển Đông, trong đó có Việt Nam. Vấn đề về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vận mệnh của đất nước đều nhận được sự quan tâm của mọi người, trong đó có học sinh (HS). Trong bài viết này, tác giả xin được đóng góp một số ý kiến về vai trò của môn Lịch sử ở trường phổ thông (PT) đối với việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và khơi dậy trong các em ý thức đóng góp sức mình vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc, trong đó có chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...