Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Mindmap design and application  in teaching and learning  Vietnam?s modern history

Từ khóa:

Phương pháp dạy học tích cực, Sơ đồ tư duy, Dạy học Lịch sử, Lịch sử Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám, 1939 - 1945

Keywords:

Active teaching methodology, Mind Map, Teaching history, Vietnam?s history, the August Revolution, 1939 - 1945

ABSTRACT

A mindmap is a diagram used to visually organize information. Using mind map brings highly effective in the areas of life and becomes the useful technique popularized. In education, the use of diagrams that visually "maps" information is necessary and effective for each grade and course. It is of importance to innovate the teaching methodology with the trend of active learners. Will not only teachers but also learners be more positive, creative in teaching and learning. Based on the helpful applications, researching and using a mindmap in teaching history, specially teaching Vietnam?s modern history is required for history teacher students in Can Tho university, for example, terms of the campaign towards the August Revolution in Vietnam from 1939 - 1945. Mindmapping can be drawn by hand or used by the support of information technology (IT). Its applications is varied. It is used during a lecture, individual planning, research activities or extra curricula activities.

TóM TắT

Hiện nay, sơ đồ tư duy (Mind Map) đang được vận dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục. Việc xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học là việc làm cần thiết và mang lại hiệu quả đối với các cấp học, các môn học. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học; giúp người dạy và người học chủ động hơn, tích cực, sáng tạo trong dạy và học. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử nói chung và lịch sử Việt Nam hiện đại nói riêng cho sinh viên sư phạm lịch sử ở Trường Đại học Cần Thơ, cụ thể đối với nội dung cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1939 - 1945. Việc xây dựng sơ đồ tư duy có thể tiến hành bằng hai phương pháp: hoặc vẽ bằng tay, hoặc ứng dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học cũng rất đa dạng. Nó hỗ trợ hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên trên lớp cũng như ngoài giờ lên lớp. Nó cũng hỗ trợ thầy và trò trong
việc lập kế hoạch cá nhân, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...