Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/07/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Learning intangible cultural heritages and using intangible cultural heritages in teaching Vietnamese History for Grade 11 in the Mekong Delta’s high schools

Từ khóa:

Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Di sản văn hóa phi vật thể, Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918), Trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Teaching History , Intangible Cultural Heritage, History of Vietnam (1858-1918), High school, Mekong Delta

ABSTRACT

To help students get  the understanding about the values of cultural heritages in general, and of intangible cultural heritages in particular, thereby preserving heritages with a sense of students, and contributing to promoting the teaching methodology innovation to diversify the teaching history methods in high schools in the Mekong Delta. Within the scope of this article, we would like to mention the roles of intangible cultural heritages in locality and the ability to apply them into teaching Vietnamese history for Grade 11 in the high schools in the Mekong Delta regions, which aims to improve the quality of teaching and learning history in the current schools.

TÓM TẮT

Để giúp học sinh (HS) có những hiểu biết về những giá trị của các di sản văn hóa (DSVH) nói chung, DSVH phi vật thể tại địa phương nói riêng, qua đó giáo dục HS ý thức giữ gìn, bảo vệ các di sản đó, đồng thời góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (THPT). Trong bài viết này, chúng tôi xin được trình bày vấn đề tìm hiểu DSVH phi vật thể tại địa phương và việc sử dụng DSVH phi vật thể tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở các trường THPT Đồng bằng sông Cửu Long nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...