Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol 6 No 2 (2015) Trang: 599-607
Tạp chí: Mediterranean Journal of Social Sciences

We presented here our study on Vietnamese teachers and pre-service teachers’ view of nature of science (NOS) and some practical training activities that we used to develop their understanding of NOS. Results were taken from our workshop about nature of science (NOS) and science – technology – society (STS) approach at Can Tho University, Vietnam on 20 March 2013. Participants are around 30 Vietnamese lecturers and pre-service teachers of Can Tho university and 32 participants from Khon Kaen University. This workshop was funded by the project of KKU Science Education Mekong Technology Transfer that organized by science education program, Faculty of Education, Khon Kaen University. The purpose of the workshop was to introduce the recently focused education goal about the nature of science of science education worldwide and the STS approach to Vietnamese educators and teachers. This training workshop was conducted based on the constructivist lens where the prior knowledge and experience of the participants were employed to let them construct the concepts of nature of science by themselves through various activities. Reflections and discussion indicated that Vietnamese participants currently have some certain understanding as well as naïve conceptions about the nature of science. Most of the misconceptions were successfully transformed to the informed ones through the workshop except the idea of ‘the function of, and relationship between theory and law’. We also reported here the ineffectiveness of the VNOS-C of Lederman et al. (2002) in collecting Vietnamese conceptions about NOS. We discussed some possible reasons for this unsuccessfulness. Several suggestions for future researches on Vietnamese teachers’ understanding and thinking and for the next training workshops or training programs in Vietnam were made.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 8-17
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 94-103
Tải về
(2016) Trang: 222-233
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học năm 2016 - Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng
(2016) Trang: 731-736
Tạp chí: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
First Online: 28 December 2015 (2015) Trang: 1-15
Tạp chí: Cultural Studies of Science Education
(2014) Trang: 39
Tạp chí: The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand
136 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
134 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...