Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 731-736
Tạp chí: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Liên kết:

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học là một xu hướng mang tính quốc tế mà nền giáo dục Việt Nam đang dần hướng tới. Tuy nhiên, việc làm thế nào để đánh giá được năng lực của người học một cách chính xác và hiệu quả là một thách thức lớn đối với hầu hết các giáo viên. Bài viết này tổng hợp những chia sẻ của 29 giáo viên cốt cán môn Vật lý tại các Trường Trung học Phổ thông của Thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 7 năm 2016 về việc thực hiện đánh năng lực học sinh trong môn Vật lý, nhằm giúp các giáo viên Vật lý có những định hướng đánh giá năng lực học sinh phù hợp. Đồng thời, chúng ta có thể nhìn lại xem việc đánh giá hiện nay của giáo viên đã thực sự là đánh giá năng lực học sinh hay chưa và những năng lực nào của người học thường được tập trung đánh giá.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 8-17
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 94-103
Tải về
(2016) Trang: 222-233
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học năm 2016 - Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng
First Online: 28 December 2015 (2015) Trang: 1-15
Tạp chí: Cultural Studies of Science Education
(2014) Trang: 39
Tạp chí: The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand
136 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
134 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...